Hakkımızda

Kimdir Kampüs Cadıları ?

“Kampüs Cadıları, üniversitelerde genç kadınların kadın olmaktan dolayı yaşadıkları sorunlar karşısında örgütlenen bağımsız , hiç bir siyasi oluşum içerisine girmeyen kendi kararlarını veren bir topluluktur...”

Ne İçin Kurulmuştur ?

Üniversiteli kadınların kadın olmaktan kaynaklı yurtta, kampüslerde, sınıfta ve sokakta karşılaştıkları sorunlara karşı ve kadına yönelik her türlü taciz, tecavüz ve şiddete karşı bir araya gelme ve dayanışma amaçlı kurulmuştur..

Ne İstiyoruz

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadın özgürlük mücadelesinin giderek yükseldiği özel tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Kadınlar kapitalizmin krizlerinin yükünü taşımak, erkek egemenliğinin bitmez tükenmez baskılarına boyun eğmek, kendisine biçilen sınırlar altında yaşamak istemiyor. Ve bunu belki de ilk defa bu kadar güçlü ve tüm dünyada enternasyonal bir dayanışma içerisinde haykırıyor. Böylesi bir enternasyonal dayanışmanın ışığında örgütlenen 2018 8 Mart’ına giderken; kadınların coşkusu, inadı ve cüreti karşısında ne yapacağını bilemeyen, onu kolayca sindiremeyeceğini anlayan erkek devlet aklı, çareyi kadın örgütlerini “marjinalleştirmekte” arıyor.

Kurulduğumuz günden bu yana; kadın cinayetlerine, tacize ve tecavüze, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne, çocuk istismarlarına, çocuktan gelin yapmak isteyen erkek devlet aklına, üniversitelerde ve hayatın bütününde erkeklerle aramızda olan fırsat eşitsizliklerine, başkaldırıyoruz. Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmaktan, kadın dayanışmasını güçlendiren çalışmalar yapmaktan, bir kadın daha ölmesin diye çabalamaktan başka bir “suçumuz” olmadığı için de; bize yönelik saldırılar, meşruiyetimizden bir gram dahi eksiltmeyecektir.

“Ahlaktan, namustan, ailenin kutsallığından” bahsedip duranlar; ortalıkta elini kolunu sallayarak kadın öldüren katillere “cezai indirimler” uyguluyor, çocuk istismarcısı Ensar Vakfı’nı “bir kereden bir şey olmaz” diyerek Ak’layabiliyor. Esas suçların ve suçluların peşine düşmek yerine bunlara karşı mücadele edenlerle uğraşmayı hangi “ahlaka” sığdırabiliyorsunuz?

Sizler her gün kadınların öldürülmesine, çocukların tecavüze uğramasına, kadına yönelik şiddetin artmasına bu şekilde onay vermiş olmuyor musunuz?

O halde şunu da söyleyelim.

Kampüs Cadıları üyesi olmak bir suç değildir. Kampüs Cadıları üyesi olmak, taciz, şiddet, tecavüz karşısında kadın dayanışmasını büyütmektir. Kampüs Cadıları üyesi olmak, tüm kadınların ve çocukların sesi olabilmektir. Bizi susturamayacaksınız, kadınları susturamayacaksınız. Bizler “tek bir kadın daha eksilmeyene” kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bizler mücadelemizin meşruiyetinden aldığımız güçle, saldırılarınız karşısında boynumuzu bir santim dahi aşağı eğmeyeceğiz. Bizi bu saldırılarla sindirebileceğinizi düşünüyorsunuz ya şimdi her zamankinden daha gür çıkacak sesimiz, daha fazla sokaklarda olacağız… Tüm engellemelerinize inat bütün kadınların sesi olacağız, herkesi Kampüs Cadılarıyla dayanışmaya, davet ediyoruz.

Yaşasın kadın mücadelemiz.

Kampüs Cadıları Hakkında bilgi almak ister misiniz?